Velkommen

Landmalerne er en sammenslutning af 8 fynske og langelandske  kunstnere. Fælles for os er naturen som udgangspunkt for vores malerier. Vi prøver ikke på at gengive den, som den ser ud. Vi vil derimod gerne formidle alle sanseindtrykkene derude fra. Det sete, blæsten, varmen, de skiftende farver, lydene, bladenes raslen, det storslåede, alt det som vi tit siger: ”Det har jeg ikke ord for”. Hver især kæmper vi med vores billeder, for at alt dette er med og melder tilbage fra billedet. Lykkes det for os, giver vores billeder også disse ting videre til andre.
Landskabsbilledet har haft en lang tradition gennem kunstens historie, og vi 8 kunstnere er fundet sammen for som gruppe at vise noget af den “nulevende ” landskabskunst.